Skip to main content

Table 1 Primary cytoreductive surgery results in advanced ovarian cancer

From: Outcome quality standards in advanced ovarian cancer surgery

Author

N

CCS %

CCS Nº

OCS %

OCS Nº

SCS %

SCS Nº

Major complications %

5 Year survival %

Du Bois et al. 2009 [19]

3126

33.5

1046

31.2

975

35.3

1105

 

39

Bookman et al. 2009 [20]

4312

24.2

1044

45.1

1949

30.5

1319

  

Chang et al. 2012 [21]

203

31

63

38

77

31

63

38

50

Chi et al. 2012 [22]

285

24

69

47

134

29

82

10

 

Colombo et al. 2008 [23]

142

25.6

39

35.2

50

37.3

53

14

30

Fago-Olsen et al. 2014 [24]

990

39

381

27

266

35

341

19

30

Fagotti et al. 2013 [25]

148

62

92

27.7

41

10

15

8

30

Luyckx et al. 2012 [26]

527

71

374

18

94

11

57

 

50

Peiretti et al. 2010 [27]

288

44

115

32

83

24

61

16

49

Rauh-Hain et al. 2012 [28]

176

7.5

13

58

102

34

61

30

20

Rauh-Hain et al. 2013 [29]

330

26

85

56

187

17.6

58

  

Rosen et al. 2014 [30]

143

41.5

76

22.4

41

35.5

65

 

50

Sehouli et al. 2010 [31]

332

59.8

196

27.4

90

12.5

41

36.5

39

Tropé et al. 2012 [32]

127

14

18

36

44

50

62

31

12

Vergote et al. 2010 [1, 33]

336

19

64

22

70

60

202

22

20

Winter et al. 2008 [34]

330

8

29

21.7

71

251

76

 

20

Amstrong IV 2006

210

36

75

  

64

135

 

50

Amstrong IP 2006

205

38

78

  

62

127

  

Braicu et al. 2011 [36]

415

      

33.5

 

Eisenkop et al. 2003 [37]

408

86

351

10

41

4

16

  

Chi et al. 2009 [38]

210

27

57

52

110

20

43

19

 

Eisenhauer1 [39]

57

23

13

77

44

0

0

12

 

Eisenhauer2 [39]

122

30

37

70

85

0

0

7

 

Chi et al. 2006 [40]

441

15

67

36

169

49

233

 

65

Chi et al. 2010 [41]

141

30

42

60

85

10

14

22

48

Kobal et al. 2018 [42]

108

54

58

17.6

19

29

31

22

36

Kang et al. 2011 [43]

140

58

81

33.6

47

8.6

12

  

Kommos 2010 [44]

267

47

126

32.6

87

20

57

33

 

Magtibay et al. 2006 [45]

66

9

6

32

21

18

12

28

40

Rafii et al. 2012 [46]

180

      

11

 

Rodriguez et al. 2013 [47]

4312

20

860

40

1746

39

1647

 

40

Salani et al. 2007 [48]

102

39

40

    

47

35

Sperling et al. 2013 [49]

3129

46

1296

  

54

1502

 

40

Van Meurs et al. 2013 [50]

336

       

20

Wimberger et al. 2010 [51]

573

12

 

29

 

58

   

Winter et al. 2007 [52]

1895

23

437

41

791

35

667

 

40

Zivanovic et al. 2010 [53]

526

18

93

42

221

40

212

  

Llueca and Escrig 2017 [54]

90

82

74

6

5

14

11

31

39

Total patients

25728