Skip to main content

Table 1 Primary cytoreductive surgery results in advanced ovarian cancer

From: Outcome quality standards in advanced ovarian cancer surgery

Author N CCS % CCS Nº OCS % OCS Nº SCS % SCS Nº Major complications % 5 Year survival %
Du Bois et al. 2009 [19] 3126 33.5 1046 31.2 975 35.3 1105   39
Bookman et al. 2009 [20] 4312 24.2 1044 45.1 1949 30.5 1319   
Chang et al. 2012 [21] 203 31 63 38 77 31 63 38 50
Chi et al. 2012 [22] 285 24 69 47 134 29 82 10  
Colombo et al. 2008 [23] 142 25.6 39 35.2 50 37.3 53 14 30
Fago-Olsen et al. 2014 [24] 990 39 381 27 266 35 341 19 30
Fagotti et al. 2013 [25] 148 62 92 27.7 41 10 15 8 30
Luyckx et al. 2012 [26] 527 71 374 18 94 11 57   50
Peiretti et al. 2010 [27] 288 44 115 32 83 24 61 16 49
Rauh-Hain et al. 2012 [28] 176 7.5 13 58 102 34 61 30 20
Rauh-Hain et al. 2013 [29] 330 26 85 56 187 17.6 58   
Rosen et al. 2014 [30] 143 41.5 76 22.4 41 35.5 65   50
Sehouli et al. 2010 [31] 332 59.8 196 27.4 90 12.5 41 36.5 39
Tropé et al. 2012 [32] 127 14 18 36 44 50 62 31 12
Vergote et al. 2010 [1, 33] 336 19 64 22 70 60 202 22 20
Winter et al. 2008 [34] 330 8 29 21.7 71 251 76   20
Amstrong IV 2006 210 36 75    64 135   50
Amstrong IP 2006 205 38 78    62 127   
Braicu et al. 2011 [36] 415        33.5  
Eisenkop et al. 2003 [37] 408 86 351 10 41 4 16   
Chi et al. 2009 [38] 210 27 57 52 110 20 43 19  
Eisenhauer1 [39] 57 23 13 77 44 0 0 12  
Eisenhauer2 [39] 122 30 37 70 85 0 0 7  
Chi et al. 2006 [40] 441 15 67 36 169 49 233   65
Chi et al. 2010 [41] 141 30 42 60 85 10 14 22 48
Kobal et al. 2018 [42] 108 54 58 17.6 19 29 31 22 36
Kang et al. 2011 [43] 140 58 81 33.6 47 8.6 12   
Kommos 2010 [44] 267 47 126 32.6 87 20 57 33  
Magtibay et al. 2006 [45] 66 9 6 32 21 18 12 28 40
Rafii et al. 2012 [46] 180        11  
Rodriguez et al. 2013 [47] 4312 20 860 40 1746 39 1647   40
Salani et al. 2007 [48] 102 39 40      47 35
Sperling et al. 2013 [49] 3129 46 1296    54 1502   40
Van Meurs et al. 2013 [50] 336         20
Wimberger et al. 2010 [51] 573 12   29   58    
Winter et al. 2007 [52] 1895 23 437 41 791 35 667   40
Zivanovic et al. 2010 [53] 526 18 93 42 221 40 212   
Llueca and Escrig 2017 [54] 90 82 74 6 5 14 11 31 39
Total patients 25728